Escuchar
Contenido en el idioma por defecto
 Novetats: Instrucció de la Secretària General sobre el protocol d’actuació per a la realització de l’avaluació en línia a la Universitat de les Illes Balears. Accés a les preguntes freqüents

Missió

La Secretaria General i l’Assessoria Jurídica donen suport tècnic i administratiu a la gestió que estatutàriament té assignada el Secretari General, que col·labora amb el Rector en les tasques d’organització i regiment acadèmic.

.

 

Visió

Per tal de complir el compromís amb la millora de la qualitat en la gestió, la unitat formada per les persones adscrites a la Secretaria General i l’Assessoria Jurídica vol formar una unitat cohesionada, dotada d’habilior professional, que realitza les tasques encomanades de manera àgil i diligent i col·labora eficaçment i eficient amb altres serveis i unitats i amb la comunitat universitària en general

  

 
  Escut