Contenido en el idioma por defecto

La Secretaria General, compromesa, entre d'altres, amb la comunitat universitària,
la seguretat jurídica i administrativa i la transparència