CGQ: Secretaria General - Assessoria Jurídica

Contenido en el idioma por defecto

Composició de la Comissió de Garantia de Qualitat de l'Assossoria Jurídica i la Secretaria General complint amb I’Acord executiu 9354/2010, de 16 de febrer, pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen les directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió.

 • Jeroni Reynés Vives
  • Cap de l'Assesoria Jurídica 
 • Francesca M. Serra Cifre
  • Cap de secció
 • Joana M. Oliver Ribas
  • Cap de negociat
 • Marina Martín Mas 
  • Secretària

Normativa

Acord Executiu 9354/2020, del dia 16 de febrer, pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió